Головна

Засновники (співзасновники): Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

 

Рік заснування: 2012.

Мова (мови) видання: українська, англійська, російська.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

ISSN 2310-4368  

Збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ МОН України від 29.09. 2014 року № 1081)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 19250-9050 Р від 29.05.2012р.

Редакційна політика

  • Ми публікуємо матеріали, що висвітлюють сучасні дослідження та розробки у різних галузях психології, сприяємо їх широкому поширенню і розвитку даної галузі знання в цілому.
  • Ми прагнемо забезпечити більшу інтеграцію вітчизняних психологічних досліджень у міжнародний контекст.
  • Ми сприяємо забезпеченню більшої інтеграції і тісної взаємодії науковців і практикуючих психологів, сприяємо впровадженню нових наукових і прикладних розробок у практику психологічної роботи.
  • Ми публікуємо тексти як вже відомих і авторитетних, так і молодих авторів.
  • Матеріали збірника не можуть бути відтворені у будь-яких засобах масової інформації без дозволу редакції.
  • При цитуванні матеріалів збірника посилання на джерело обов’язкове.

Адреса редакції:

Запорізький національний університет

кафедра психології

вул. Гоголя 118 (8 корп), к. 220

Запоріжжя 69000

т.: +38-050-322-09-25
info@psyjournal.in.ua